farmer premium vegetables

 

ZELSAD Sp. z o.o. + 48 18 444 94 15      Grupa Producentów Owoców

Grupa Producentów Owoców ZELSAD

Grupa Producentów Owoców ZELSAD powstała w 2007 roku. Założyło ją 6 kolegów, właścicieli gospodarstw z sąsiadujących ze sobą miejscowości: Tęgoborze i Białawoda.
 

Sadownicy ci od lat współpracowali ze sobą, wymieniali doświadczenia, dzielili się obserwacjami o skuteczności środków ochrony roślin, cenach nawozów i nowościach w technologii uprawy jabłoni. Najważniejsze jednak było śledzenie na bieżąco cen owoców, analizowanie wskaźników produkcyjno-ekonomicznych, oraz szukanie dobrych i wiarygodnych odbiorców. Okazało się, że dobrego kupca można przyciągnąć proponując mu dużą partię owoców o sprawdzonej jakości, skoncentrowaną w jednym miejscu. Z czasem okazało się, że skuteczna i opłacalna współpraca możliwa jest nie tylko na polu sprzedaży owoców, ale także w negocjacjach cen nawozów, środków ochrony roślin, czy drzewek w szkółkach.

W roku 2008 grupa przyjęła 3 nowych producentów, co pozwoliło znacznie powiększyć zarówno potencjał produkcyjny jak i wartość sprzedaży.
 

Grupa posiada łącznie 117,29 ha upraw sadowniczych, planowana roczna produkcja to 2633 tony jabłek, faktycznie w roku 2009 spółka sprzedała ponad 4,5 tys. ton jabłek. W ofercie znajdują się jabłka w bardzo dużym wyborze odmian. Największy odsetek stanowią Szampion, Jonagold oraz Elise. Nieco mniejszy, ale wciąż znaczący udział mają Decosta, Gala, Idared oraz Golden. Poniżej 5% łącznej powierzchni upraw stanowią Jonice, Ligol, Gloster i Rubin. W ofercie znajdują się też jabłka odmian Fiesta, Boskop i Elshof.

Cel działalności

Zarząd

 

Stanisław Zelek 

Prezes Zarządu

Zbigniew Burnagiel

Wiceprezes Zarządu

Michał Zelek

Członek Zarządu